τι θα βρειτε εδω...

Σε αυτή την ιστοσελίδα περιέχονται τα περισσότερα από τα άρθρα στα οποία παραπέμπουμε ως προτάσεις για περαιτέρω μελέτη καθώς και άλλα που είναι συναφή με τα αντικείμενα που καλύπτονται στο πλαίσιο του βιβλίου.

Άρθρα
Aiken, l. S., West, S. G., Sechrest, l., & Reno, R.R. (1990). Graduate training in statistics, methodology, and measurement in psychology. American Psychologist, 45, 721-734.
Altman, N. & Krzywinski, M. (2015). Association, correlation and causation. Nature Methods, 12, 899-900.
Anderson, N. H. (1961). Scales and statistics: Parametric and nonparametric. Psychological Bulletin, 58, 305-316.
Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173–1182.
Bergh, D. (2015). Chi-Squared Test of Fit and Sample Size-A Comparison between a Random Sample Approach and a Chi-Square Value Adjustment Method. Journal of Applied Measurement, 16, 204-217.
Cain, M. K., Zhang, Z., & Yuan, K-H. (2017). Univariate and multivariate skewness and kurtosis for measuring nonnormality: Prevalence, influence and estimation. Behavioral Research, 49, 1716-1735.
Cohen, J. (1994). The earth is round (p < .05). American Psychologist, 49 (12), 997-1003.
Cohen, J. (1992). A Power Primer. Psychological Bulletin, 112 (1), 155-159.
Cohen, J. (1990). Things I have learned (So far). American Psychologist, 45 (12), 1304-1312.
Dawson, J. F. (2014). Moderation in management research: What, why, when, and how. Journal of Business and Psychology, 29, 1-19.
Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A.-G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behavior Research Methods, 41, 1149-1160.
Fritz, M. S., & MacKinnon, D. P. (2007). Required sample size to detect the mediated effect. Psychological Science, 18, 233-239.
Hayton, J. C., Allen, D. G., & Scarpello, V. (2004). Factor retention decisions in exploratory factor analysis: A tutorial on parallel analysis. Organizational Research Methods, 7, 191-205.
Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.
Jackson, D. L., Gillaspy, Jr., A., & Purc-Stephenson, R. (2009). Reporting practices in confirmatory factor analysis: An overview and some recommendations. Psychological Methods, 14, 6-23.
Kirk, R. (1996). Practical significance: A concept whose time has come. Educational and Psychological Measurement, 56, 746-759.
MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S.,& Hong, S. (1999). Sample size in factor analysis. Psychological Methods, 4, 84-99.
MacKinnon, D. P., Coxe, S., & Baraldi, A. N. (2012). Guidelines for the investigation of mediating variables in business research. Journal of Business and Psychology, 27, 1-14.
Miller, G. A., & Chapman, J. P. (2001). Misunderstanding analysis of covariance. Journal of Abnormal Psychology, 110, 40-48.
Moses, L. E. (1952). Non-parametric statistics for psychological research. Psychological Bulletin, 49, 122-143.
Osborne, J. W. (2015). What is Rotating in Exploratory Factor Analysis? Practical Assessment, Research, and Evaluation, 20, 1-7.
Padilla, M. A. (2019). A primer on reliability via coefficient alpha and omega. Archives of Psychology, 3, 1-15.
Park, H-A. (2013). An introduction to logistic regression: From basic concepts to interpretation with popular attention to nursing domain. Journal of Korean Academy of Nursing, 43, 154-164.
Ratner, B. (2009). The correlation coefficient: Its values range between +1/−1, or do they? Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 17, 139-142.
Ρούσσος, Π. (2011). Ο έλεγχος μηδενικών υποθέσεων: διαδικασία, παρανοήσεις και μερικές προτάσεις για καλύτερες πρακτικές. Ψυχολογία, 18 (2), 224-239.
Russell, D. W. (2002). In search of underlying dimensions: The use (and abuse) of factor analysis in Personality and Social Psychology Bulletin. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 1629-1646.
Stevens, S. S. (1946). On the Theory of Scales of Measurement. Science, 103 (No. 2684), 677-680.